KAPIDA ÖDEMELİ MESAFELİ SATIŞTA KARGONUN TESLİM ALINMAMASI DURUMU

 

KAPIDA ÖDEMELİ MESAFELİ SATIŞTA KARGONUN TESLİM ALINMAMASI DURUMU
 
Genel Olarak Cayma Hakkı Değerlendirmesi

Tüketicinin Korunması Hakkından Kanun m.48 (kanun olarak anılacaktır) gereğince mesafeli sözleşmelerde tüketici 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Buradaki 14 günlük cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın teslim edildiği gün başlar. Bununla birlikte siparişin verilmesinden malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkı kullanılabilir.
 
“Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.” Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (yönetmelik olarak anılacaktır) m.9/2
 
Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda mal ister teslim alınmış, ister kapıda teslim alınmamış olsun, isterse henüz tüketiciye ulaşmamış olsun; tüm kargo masrafları satıcıya aittir.

 

(1)Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.” Yönetmelik m.12
 
Cayma Hakkının Kullanılması

Kanun cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin süresi içinde satıcıya yönlendirilmesi gerektiğini söylemektedir. Yönetmelik ise bu bildirimin yazılı şekilde yapılması gerektiğini düzenlemiştir. Buradaki yazılılık sms, e-posta veya incelemeye imkan verecek şekilde kalıcılık sağlayan herhangi bir veri saklayıcısı üzerinden bildirimi de kapsamaktadır. (instagram, telegram vb. üzerinden)
 
“…Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir…” Kanun m.48/4
“Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.” Yönetmelik m.11/1

 
Kapıda Ödemeli Mesafeli Satışta Kargonun Teslim Alınmaması Ve Cayma Değerlendirmesi

Tüketicinin kargo teslim edilmeden de cayma hakkını kullanabileceğini ve kargo masraflarından da satıcının sorumlu olacağını söylemiştik. Burada esas yoruma muhtaç konu tüketicinin kargoyu almaması ancak satıcıya cayma bildirimi de yapmaması durumunda kargo masrafından kimin sorumlu olacağı mevzusudur.

 

Bu husus tartışmalı olmakla birlikte söylemek gerekir ki her ne kadar hukuk mantığı açısından yönetmelikle geçerlilik şartı getirilemeyeceğinden1 yönetmelikteki yazılılık şartının geçerlilik şartı değil ispat şartı olduğu düşünülebilirse de kanun satıcıya cayma bildirimi yapılmasını açıkça düzenlemiştir. Dolayısıyla tüketicinin yalnız kargoyu teslim almaması ancak satıcıya da bildirim yapmaması durumunda cayma hakkının kullanılmadığı savunulabilir. Bu durumda yine tüketicinin; sözleşmeye aykırılık sebebiyle satıcının uğradığı zarardan, yani kargo masrafından sorumlu olması gerektiği savunulabilir.

 

Ancak görüşüm şudur ki, yönetmelikle geçerlilik şartı getirilemeyeceğinden, kanun yalnız cayma bildiriminin yapılmasını aradığından ve teslimden önce cayma hakkının ayrıca da düzenlendiği ve bu hakkın tüketiciye tanındığı düşünüldüğünde; tüketicinin malı teslim almaması zımni(örtülü) bir cayma bildirimi olarak değerlendirilmelidir ve bu durumda da kargo masraflarından satıcı sorumludur. Kanunun tüketiciyi koruyan sistematik yaklaşımı da kargo masrafının tüketiciye yükletilmesiyle çelişecektir. Dolayısıyla kapıda ödemeli mesafeli satışta malın teslim alınmaması durumunda açıkça cayma bildirimi yapılmamış bile olsa kargo ücretinden satıcı sorumludur, kargo masrafı tüketiciye yüklenemez.

 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Cayma bildiriminizi mutlaka yazılı olarak satıcıya iletin.

Malı almaktan kargoyu teslim almadan önce de vazgeçmiş olsanız mutlaka satıcıya cayma bildiriminizi iletin. Bu bildirimi satıcının instagram, telegram, diğer sosyal medya hesaplarına mesaj atarak yapabileceğiniz gibi, sms, e-posta ile veya yer sağlayıcı(trendyol,hepsiburada vs.) üzerinden satıcıya mesaj atarak yapabilirsiniz.

“İnternet üzerinden kapıda ödemeli olarak sipariş verdim ancak ürün teslim edilmeden almaktan vazgeçtim ve ürünü/kargoyu teslim almadım, satıcıya herhangi bir bildirimde de bulunmadım, hakkımda icra takibi başlatılacağından bahisle para isteniyor.”

Öncelikle açıkça cayma bildirimini yapmadıysanız bile malı teslim almadığınız sürece satış bedelinden sorumlu olmadığınız konusunda tartışma yoktur.

Tartışmalı husus kargo ücretinden sorumlu olup olmayacağınızdır.

Yukarıda açıkladığımız üzere malı teslim almamanız cayma yerine geçeceğinden kargo ücretinden de sorumlu olmayacağınız kanaatindeyiz.

Kargo masrafını ödemek istiyorsanız bile mutlaka sipariş bilgileri, tarihi, satıcı bilgileri, kargo bilgilerini isteyin ve bu bilgileri ilgili siteler ve kargo şirketlerinden doğrulayın. BU BİLGİLERİ EDİNİP DOĞRULAMADAN ÖDEME YAPMANIZI TAVSİYE ETMİYORUZ. Piyasada hayali alacak ve sipariş iddiaları ile icra takibi açacaklarından bahisle bu paraları tahsil ederek dolandırıcılık yapılması çokça görülmektedir.

Haksız icra takiplerinden zarar görmemek için mernis adresinizi mutlaka güncel tutun ve açılan haksız icraya 7 gün içinde itiraz edin.

BU BİLGİLER HUKUKİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMAYIP HER OLAYIN NİTELİĞİ FARKLILIK ARZETMEKTEDİR. MUTLAKA UZMAN BİR AVUKATTAN HUKUKİ YARDIM ALIN.
                                                                                                              Av. Yasin KATIRCI